نرم افزار حسابداری سایال

 
accounting
 
 

عملیات فاکتور:

 • ثبت فاکتور فروش رسمی – ثبت سفارش با انواع صفحه کلید و کدینگ کالاها ؛ جستجوی سریع کالاها ؛ سازگار با انواع بارکد Barcode ؛ امکان ایجاد نامحدود صف تحویل کالا
 • عملیات فاکتور فروش ( مشاهده ؛ اصلاح ؛ حذف ؛ مشاهده اصلاحات فاکتور؛ صفر کردن شماره فیش؛ آنالیز کالاهای هر فاکتور و نمایش سود هر کالا و فاکتور )
 • ثبت فاکتور خرید (افزایش خودکار موجودی مواد اولیه در زمان ثبت )
 • عملیات فاکتور خرید (مشاهده؛ حذف؛ اصلاح)
 • ثبت پیش فاکتور
 • عملیات پیش فاکتور
 • ثبت فاکتور برگشت از خرید
 • ثبت فاکتور برگشت از فروش
 • عملیات ثبت سفارشات و رزرو
 • تعریف انواع سفارش (روزهای عادی؛ تعطیل؛ ایام خاص و …)
 • تعریف مشترکین و حسابهای ثابت (مشاهده)
 • ثبت سفارشات ثابت و عملیات آن
 • انتقال سفارشات ثابت ( قطعی کردن سفارشات در تاریخی مشخص)
 • ثبت سفارش قطعی (به منظور ثبت سفارشات قطعی مشترکین در موارد خاص)
 • صدور فیش تحویل (امکان تهیه برگه های تحویل کالا جهت اطلاع و آماده سازی)
 • تحویل قطعی سفارشات (صدور برگه تحویل و ثبت خودکار فاکتور فروش)
 

عملیات کالا:

 • تعریف فرمول ساخت محصول (امکان تعریف نامحدود محصولات جهت کارگاه ها و مشاغل تولیدی به منظور خروج و کنترل خودکار مواد اولیه)
 • تعریف فرمول ساخت مواد اولیه (جهت افزایش موجودی مواد اولیه در زمان ثبت فاکتور خرید) (مشاهده)
 • ثبت سند اصلاح موجودی کالا
 • ثبت سند تولید (جهت اطلاع کاربر فروش و سفارشات از آمار محصول و کالای تولید شده و کنترل موجودی مواد اولیه)
 • محاسبه قیمت تمام شده محصول (قابلیت محاسبه قیمت تمام شده کالاها از سه روش مختلف)
 

حسابداری:

 • سند دریافت (ثبت دریافت مبلغ نقدی؛ چک و حواله از اشخاص؛ کارمندان؛ راننده؛ پیک و تحویل صندوق ها)
 • سند پرداخت (ثبت پرداخت مبلغ نقدی؛ چک صادره و چکهای وارده به اشخاص؛؛ کارمندان؛ راننده؛ پیک و هزینه ها)
 • حساب راننده‌ها؛ پیک ها؛ بازاریاب ها
 • حساب اشخاص یا مشترکین (در بازه زمانی خاص و امکان مشاهده لحظه ای ثبت هر ردیف)
 • حساب صندوق ها (جهت کنترل فروش کاربران مجاز هر صندوق)
 • حساب هزینه ها (بررسی حساب تفصیلی هر سرفصل هزینه؛ حقوق کارمندان و تمام موارد هزینه)
 • حساب کارمندان(ثبت سند حقوق و عملیات اسناد)
 • ترازنامه مالی
 • تراز حساب راننده ها (امکان گزارش گیری حسابهای بدهکار؛ بستانکار )
 • تراز حساب اشخاص (امکان گزارش گیری حسابهای بدهکار؛ بستانکار و بی حساب با قابلیت تعریف دلخواه مبلغ حساب)
 • تراز حساب کارمندان (امکان گزارش گیری حسابهای بدهکار؛ بستانکار )
 

اشخاص:

 • تعریف شخص(مشترکین و حساب ها )
 • تعریف سهامدار
 • تعریف کارکنان
 • تعریف راننده- پیک
 

چک و بانک:

 • چک‌های دریافتی (تفکیک چکهای موجود؛ در جریان وصول؛ پاس شده؛ برگشت شده ؛ دریافت نقدی و خرج شده)
 • چک‌های پرداختی (تفکیک چکهای موجود؛ پاس شده؛ برگشت شده ؛ دریافت نقدی و خرج شده)
 • عملیات بانک‌ها (عملیات برگه های واریز نقدی؛ کارمزد و برگه بانک به بانک)
 • گزارش گردش بانک‌ها
 • گزارش عملکرد بانک‌ها (مشاهده چکهای پرداختی؛ دریافتی؛ واریز نقدی؛ برگه های بانک به بانک و حواله ها)
 • گزارش رأس‌‌گیری چک‌ها
 • کنترل حساب بانکها با فایل دریافتی از بانک
 • تنظیمات چاپ چک (قابلیت چاپ چک بر روی تمام انواع چک ها با انتخاب دلخواه نوع قلم و اندازه آن)
 

گزارش‌ها:

 • گزارش گردش کالاها بر اساس فاکتورهای خرید و فروش – آنالیز کامل کالاها
 • گزارش موجودی و ارزش کالاها و مواد اولیه
 • گزارش کسری کالاها و مواد اولیه
 • تهیه لیست قیمت کالاها بر اساس سه نوع قیمت گذاری مشتری یک؛ مشتری دو و همکار
 • گزارش سفارش خرید کالا ها بر اساس تنظیم نقطه سفارش کالاها
 • گزارش گردش کالا و مواد اولیه با مشترکین و اشخاص
 • گزارش خلاصه خرید و فروش (امکان بررسی آمار خرید و فروش در بازه زمانی خاص و تفکیک بر اساس نحوه تحویل)
 • گزارش فاکتورهای فروش ( امکان گزارش گیری در بازه زمانی خاص؛ شماره فاکتور و شماره فیش و نحوه تحویل)
 • گزارش کلی فاکتور ها (بررسی و کنترل فاکتورهای اعتباری, دریافت نقدی؛ مانده دار؛ تخفیف دار و باهزینه ارسال)
 • گزارش عملکرد اشخاص (نمایش تعداد فاکتورها و مبلغ مانده حساب)
 • گزارش کارکرد اشخاص
 • گزارش عملکرد راننده ها ؛ بازاریاب ها (نمایش تعداد فاکتورها و مبلغ مانده حساب)
 • گزارش کارکرد راننده ها ؛ بازاریاب ها (گزارش فاکتورهای اعزام شده با مشخصات زمان اعزام و بازگشت؛ مقصد و مبلغ فاکتور)
 • نمودار عملکرد ماهانه (نمایش گرافیکی فاکتورهای فروش؛ خرید ؛ هزینه ها ؛ سود روزانه ؛ ماهانه و از ابتدای دوره)
 

اطلاعات پایه

 • مدیریت ( تنظیمات اولیه ؛ تعریف کاربران و سطوح دسترسی ؛ )
 • عملیات سالهای مالی (تعریف سالهای مالی؛ انتقال دلخواه اسناد ؛ انتخاب سال مالی دلخواه)
 • تعریف صندوق (امکان ثبت نامحدود صندوق ها و انتخاب کاربر مجاز آن)
 • تعریف بانک (ثبت نامحدود بانک ها)
 • تعریف کالاها و خدمات (تعریف گروه های مواد اولیه ؛ کالاها ؛ خدمات و غیره به دلخواه و تعریف کدینگ کالاهای مربوط به هر یک از گروه های نامبرده شده )
 • تعریف کالاها و خدمات
 • تعریف کالاها و خدمات روش حرفه‌ای
 • تعریف هزینه (ثبت سرفصل هزینه ها)
 • طراحی فرم چاپ فاکتور (قابلیت طراحی دلخواه فاکتور فروش به تعداد نامحدود ؛ با هر نوع چاپگر و کاغذی)