Kullanım Koşulları

 1. Şartlar

  Bu web sitesine girerek, bu web sitesi Şartlar ve Kullanım Koşulları, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere tabi olmayı kabul ediyorsunuz ve geçerli yerel yasalara uyulmasından sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller yürürlükteki telif hakları ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

 2. Lisansı Kullan
  1. Sayman şirketinin web sitesinde bulunan materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasını sadece kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu, bir lisansın verilmesi, bir unvanın devri değil, ve bu lisans kapsamında olamazsınız:
   1. malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak;
   2. malzemeleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir gösterim için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak;
   3. Sayman şirketinin web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derlemek veya tersine mühendislik girişiminde bulunmak;
   4. materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notaları kaldırmak; veya
   5. malzemeleri başka bir kişiye aktarın veya başka bir sunucudaki malzemeleri "yansıtır".
  2. Bu lisanslardan herhangi birini ihlal ederseniz ve herhangi bir zamanda Sayman şirketi tarafından feshedilebiliyorsa, bu lisans otomatik olarak sona erer. Bu materyalleri incelemeniz sona erdiğinde veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elektronik veya basılı formatta olsun, sahip olduğunuz tüm indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekir.

 3. Sorumluluk Reddi

  Sayman şirketinin internet sitesinde bulunan materyaller "olduğu gibi" temin edilmektedir. Sayman şirketi, herhangi bir sınırlama olmaksızın, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlali veya diğer hak ihlalleri de dahil olmak üzere, tüm garantileri açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve reddeder. Ayrıca, Sayman şirketi, Internet web sitesinde materyallerin kullanımının doğruluğu, muhtemel sonuçları veya güvenilirliği veya bu tür materyallerle veya bu siteye bağlı herhangi bir siteyle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir beyanda bulunmaz.

 4. Sınırlamalar

  Sayman şirketlerinin veya tedarikçilerinin Sayman kurumunun interneti üzerindeki kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan (sınırlama olmaksızın, veri kaybı, kar kaybı veya iş kesintisi nedeniyle) sorumlu olmayacaktır. Sayman ya da Sayman kurum yetkili temsilcisine sözlü olarak ya da yazılı olarak söz konusu zarar olasılığını yazılı olarak bildirmiş olsa dahi Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerle ilgili sınırlamalara veya sonuçsal veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

 5. Düzeltmeler ve Errata

  Sayman şirketinin web sitesinde yer alan materyaller teknik, yazım veya fotoğraf hataları içerebilir. Sayman şirketi, web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Sayman şirketi, web sitesinde bulunan materyallere haber vermeksizin herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Bununla birlikte Sayman şirketi, materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

 6. Bağlantılar

  Sayman şirketi, İnternet sitesiyle bağlantılı tüm siteleri incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Sayman şirketi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı bir web sitesinin kullanımı kullanıcının kendi riski altındadır.

 7. Site Kullanım Şartları Değişiklikleri

  Sayman şirketi, bu kullanım şartlarını herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, kendi web sitesi için revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, işbu Kullanım Koşulları ve Kullanım Koşulları'nın geçerli haliyle bağlı olmayı kabul ediyorsunuz.

 8. Geçerli Kanun

  Sayman şirketinin internet sitesi ile ilgili her türlü iddia, kanun hükümleri ihtilafı göz önüne alınmaksızın Tebriz ilinin kanunlarına tabi olacaktır.