Sayman şirketi, iş mühendisliği sürecine yeni bir yaklaşımla çalışır. Kurumun temel faaliyetleri, işin yüksek kalitede olmasını sağlamak için temel olarak BT tabanlı çözümler, analiz, tasarım ve uygulamaların ve web tabanlı sistemlerin sunulmasını içermektedir. Sayman şirketi, kendi ticaret ortakları olarak işlerini genişletmek isteyen kamu ve özel kuruluşlarda bilgi teknolojisinin uygulanması için uluslararası standartları kullanır.